Triển khai chương trình KM hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho khách hàng di động trả sau (2015-03-03 09:46:29)

Từ ngày 01/03/2015-31/03/2015. VNPT Bình Dương triển khai chương trình KM hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho khách hàng hòa mạng mới Vinaphone trả sau tại Bình Dương:

Xem thêm
Tra cứu danh bạ Điện thoại cố định VNPT Bình Dương
Khách hàng đăng nhập