Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024

VNPT Bình Dương có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin Cụ thể như sau:
 
-   Kinh doanh các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin.
-   Kinh doanh, cung ứng đại lý vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
-   Khảo sát, tư vấn lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin.
-   Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.
-   Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.
-   Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.


                                                          VNPT BÌNH DƯƠNG Chất lượng, đổi mới Phát triển bền vững.

Tổng lượt truy cập :

Lượt truy cập trong ngày :

-->