Thứ sáu, ngày 19 tháng 07 năm 2024

1. VNPT Bình Dương

-                      Ban Giám đốc.

-                      Các phòng, trung tâm chức năng:

+        Phòng Kế hoạch -Kế toán.

+        Phòng Nhân sự -Tổng hợp.

+        Phòng Kỹ Thuật.

+        Phòng Đầu tư.

+        Trung tâm Điều hành Thông tin.

+        Trung tâm CNTT.

-         Các Trung tâm Viễn thông trực thuộc

+        Trung tâm Viễn thông Thủ Dầu Một.

+        Trung tâm Viễn thông Thuận An.

+        Trung tâm Viễn thông Dĩ An.

+        Trung tâm Viễn thông Tân Uyên.

+        Trung tâm Viễn thông Phú Giáo.

+        Trung tâm Viễn thông Bến Cát.

+        Trung tâm Viễn thông Dầu Tiếng.

2. Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bình Dương

-                      Ban Giám đốc.

-                      Các phòng chức năng:

+        Phòng Điều hành – Nghiệp vụ

+        Phòng Nhân sự - Tổng hợp

+        Phòng Kế toán – Kế hoạch

-                      Các Phòng Bán hàng trực thuộc Trung tâm Kinh doanh VNPT Bình Dương:

+        Phòng Bán hàng Thủ Dầu Một.

+        Phòng Bán hàng Thuận An.

+        Phòng Bán hàng Dĩ An.

+        Phòng Bán hàng Tân Uyên.

+        Phòng Bán hàng Phú Giáo.

+        Phòng Bán hàng Bến Cát.

+        Phòng Bán hàng Dầu Tiếng.

+        Phòng Bán hàng Online

+        Phòng Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp 1

+        Phòng Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp 2

+        Phòng Giải pháp

2. Ban giám đốc VNPT Bình Dương

Bà Võ Thị Thanh Hương

Chức vụ: Trưởng Đại diện Tập đoàn VNPT tại Bình Dương - Giám đốc VNPT Bình Dương

Ông Nguyễn Quốc Mai

Chức vụ: Phó Giám đốc VNPT Bình Dương

 

 

Ông Nguyễn Nhơn Tuấn

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh -VNPT Bình Dương

 

Tổng lượt truy cập :

Lượt truy cập trong ngày :