Hôm nay: Thứ năm, ngày 25 tháng 08 năm 2016 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Ngày 31/07/2012, Viễn thông Bình Dương tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2012. Tham dự Hội nghị có 148 CBCNV trong đơn vị gồm Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng ban chức năng, đơn vị sản xuất trực thuộc, tổ chức đoàn thể và các đại biểu đại diện lực lượng CBCNV VNPT Bình Dương.

 

Hội nghị đã được nghe Báo cáo sơ kết  hoạt động SXKD 06 tháng đầu năm 2012 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2012 của VNPT Bình Dương; Báo cáo kết quả đánh giá thành tích P2 06 tháng đầu năm 2012 của VNPT Bình Dương và các đơn vị trực thuộc theo phương pháp BSC.

Qua 06 tháng đầu năm 2012, về cơ bản, VNPT Bình Dương đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và mục tiêu đề ra của đơn vị, phần lớn các chỉ tiêu doanh thu, sản lượng đều có mức tăng trưởng, cụ thể đối với hai chỉ tiêu pháp lệnh chính yếu như sau: tổng doanh thu phát sinh đạt 415,6 tỷ (50,2% kế hoạch), chênh lệch thu chi đạt 57,3 tỷ (203,4% kế hoạch). Đây là thành quả của tập thể CBCNV toàn đơn vị sau 6 tháng làm việc tích cực vì mục tiêu chung. Mặt khác, kết quả này còn thể hiện những chính sách, giải pháp mà ban lãnh đạo VNPT Bình Dương đã vận dụng trong thời gian qua đã mang lại kết quả tốt, đã tạo động lực cho mỗi cá nhân phấn đấu tăng năng xuất lao động. Công tác phát triển, chăm sóc khách hàng, đảm bảo chất lượng mạng lưới từng bước tiến triển tốt.

Hội nghị cũng như phân tích, xác định nguyên nhân những tồn tại, hạn chế cần phải tháo gỡ nhằm giúp các Trung tâm Viễn thông huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy được những điểm mạnh hiện có, khắc phục, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2012.